Henkilöllä, jolla on Downin oireyhtymä, on yksi ylimääräinen kromosomi. Käytännössä tämä näkyy ulkonäössä ja kehityksessä. Down-henkilöt tarvitsevat joissakin asioissa enemmän tukea. Sopivasti tuettuna he voivat elää täysipainoista ja onnellista elämää; osallistua ja antaa oman panoksensa yhteisölleen ja läheisilleen. Viimeisten vuosikymmenien aikana asenneilmapiiri on muuttunut myönteisemmäksi ja samalla on alettu nähdä oireyhtymän lisäksi myös heidän voimavaransa ja vahvuutensa. Pidetään yhdessä huolta siitä, että tulevaisuudessa mahdollisimman moni näkisi.

Auta kehitysvammaisia nuoria työllistymään.

Tee lahjoitus